ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
 - แผนดำเนินงาน 2564
 - ประกาศใช้แผนดำเนินงาน
 - แผนดำเนินประจำปีงบประมาณ 2566
 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
 - แผนดำเนินงาน 2567
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology