หัวข้อ
วันที่
     ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 25-01-2024
     กิจกรรมการปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการป... 04-01-2024
     ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายอันต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้า... 15-12-2023
     ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 07-12-2023
     ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 07-12-2023
     ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ประจำปีงบประมาณ 25672567 04-12-2023
     ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20-10-2023
     รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 16-10-2023
     คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11-10-2023
     ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 11-10-2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology