โครงสร้างองค์กร
 
 
 
สุนันทา เพิ่มวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด 0862655331
 
มัณฑนา โคตรนาวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
ราตรี รัดทิจันทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวบุษบา มณีวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 
นางฐิติยา สังกฤษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 
ราตรี พัดสูงเนิน
ผช.จพง.ธุรการ
 
พรทิพย์ แก้วชาติ
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข
 
บุญเลื่อน สุขกิจ
พนักงานจ้างเหมา
 
ชวการ จุลรังสี
พนักงานจ้างเหมา
 
พัชราวรรณ คงสว่าง
พนักงานจ้างเหมา
 
บุญเชิด มีสุข
พนักงานจ้างเหมา
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology