ประชาสัมพันธ์ การงดเผาตอซังข้าว หลังการเก็บเกี่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง รณรงค์การงดเผาตอซังข้าว หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดปัญหามลพิษหมอกควัน PM 2.5 และบรรเทาภาวะโลกร้อน

อัพเดทเมื่อ : 23-11-2023 09:59:07


 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology