ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ขยะเปียก คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษปุ๋ย และเศษผลไม้เป็นต้น 

ประโยขน์ 

1. ทำง่าย สามารถเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้เลย

2. นำคาร์บอนเครดิตไปขาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้

3. ช่วยรักษ์โลก ลดการเกินก๊าซเรือนกระจก และภาวะโลกร้อน

อัพเดทเมื่อ : 27-09-2023 12:22:15


 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology