การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง สมัยที่ 3 การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ในวันที่  11  สิงหาคม  2558

และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ในวันที่  19  สิงหาคม  2558

อัพเดทเมื่อ : 20-08-2015 07:37:37


 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology