ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการเพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังในตน และมีส่วนร่วมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองอย่างเต็มที่ และเต็มศักยภาพต่อไป 

อัพเดทเมื่อ : 03-02-2021 06:25:39


 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology