พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง  ได้เชิญชวนผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  และประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ในวันที่  13  ตุลาคม  2563  ณ  ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่  ทั้งพิธีการช่วงเช้า  ช่วงสาย  และช่วงเย็น  โดยมีท่านนายอำเภอซับใหญ่  เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งยังได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย)  ภายในอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง  เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  

อัพเดทเมื่อ : 27-10-2020 05:25:17


 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology